,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 10Κ/2018

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10.10.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Δείτε εδώ (αρχείο excel) τις διαθέσιμες θέσεις και τα απαραίτητα προσόντα.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ης Νοεμβρίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, την πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψηφίων ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στον ΑΣΕΠ, καθώς και πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών εάν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή των υποψηφίων στην εκάστοτε προκήρυξη.

Αναλαμβάνουμε αιτήσεις από όλη την Ελλάδα

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2106838066 / 6970127720

Please follow and like us: