ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 16Κ/2017

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 16Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 16Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 41/1-12-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 8 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Δείτε εδώ τους αποδεκτούς τίτλους πτυχίων και τις θέσεις ανά κλάδο και περιοχή.

 

Το γραφείο DATA ENTRY HOUSE αναλαμβάνει υπεύθυνα την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, την πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψηφίων ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στον ΑΣΕΠ, καθώς και πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών εάν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή των υποψηφίων στην εκάστοτε προκήρυξη.

Αναλαμβάνουμε αιτήσεις από όλη την Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2106838066 / 6970127720

Please follow and like us: