548 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Γ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις  3 Ιανουαρίου 2018  ημέρα Τετάρτη  και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Ιανουαρίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Δείτε εδώ

τους αποδεκτούς τίτλους πτυχίων, τα μαθήματα του γραπτού διαγωνισμού

και τις θέσεις ανά κλάδο και περιοχή.

 

Το γραφείο DATA ENTRY HOUSE αναλαμβάνει υπεύθυνα την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, την πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψηφίων ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στον ΑΣΕΠ, καθώς και πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών εάν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή των υποψηφίων στην εκάστοτε προκήρυξη.

Αναλαμβάνουμε αιτήσεις από όλη την Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2106838066 / 6970127720[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]