ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ

Η υποβολή νέων αιτήσεων προς το Υπουργείο Υγείας για τις θέσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού,
πλην ιατρών, θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου στις 12:00.

Σύντομα θα ανακοινωθούν και μέσω του γραφείου μας οι φορείς και οι ειδικότητες.

Please follow and like us: