Οι απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών συνεδρίων – δημοτικών συμβουλίων, ομιλιών από cd, mp3 και η μετατροπή τους σε ψηφιακά και έντυπα έγγραφα στην Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική και Ισπανική γλώσσα είναι υπηρεσίες της εταιρείας μας όπου το ποσοστό αξιοπιστίας είναι 100% αφού πραγματοποιείται πάντα επανέλεγχος των κειμένων.