Δακτυλογράφηση / συγγραφή και επεξεργασία κειμένων, έντυπων αρχείων για καταχώρηση σε ηλεκτρονική μορφή.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε :

·         Θεατρικά έργα

·         Τηλεοπτικές σειρές

·         Μυθιστορήματα

·         Παιδικά παραμύθια

·         Ιατρικά, νομικά, λογοτεχνικά και τεχνικά κείμενα.

·         Εργασίες φοιτητών, διατριβές, παρουσιάσεις (power point)

Πραγματοποιούνται δακτυλογραφήσεις κειμένων στην Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική και Ισπανική γλώσσα.