Έχοντας πολυετή εμπειρία σε διοικητικές υπηρεσίες γραφείου μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου Αθηνών καθώς και στην γραμματειακή υποστήριξη δυο υποψήφιων δημάρχων, η εταιρεία Data Entry House αναλαμβάνει με απόλυτη εχεμύθεια, υπευθυνότητα και ταχύτητα, για λογαριασμό σας την διεκπεραίωση υποθέσεων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό φορέα. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε

Ηλεκτρονική συμπλήρωση αιτήσεων ΑΣΕΠ-ΟΑΕΔ, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Υποθέσεις που αφορούν σε εφορίες, δήμους, πρωτοδικεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, υποθηκοφυλακεία, νομικά έντυπα, πολεοδομία, κτηματολόγια κ.α.

Ηλεκτρονική συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων (άρθρο 8 Ν.1599/1986)