ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 1Κ/2019 – βουλη των ελληνων

March 22, 2019
  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δώδεκα (12) συνολικά θέσεων...
Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 1Γ/2019 – Τραπεζα της Ελλαδος

March 22, 2019
  Σας ανακοινώνουμε ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ...
Read More

8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

March 8, 2019
      Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης»...
Read More

72 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

February 27, 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1Α/2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ   Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με...
Read More

196 Θέσεις ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ–ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ–ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

February 25, 2019
Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα έξι (196) ατόμων για την αντιμετώπιση...
Read More

ΠΛΗΡΩΣΗ 302 ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

February 23, 2019
  Σας ανακοινώνουμε την πλήρωση 302 οργανικών θέσεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Συγκεκριμένα: 8 θέσεις του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού...
Read More