,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 10Κ/2018

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10Κ/2018 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10.10.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά…