ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ

Η υποβολή νέων αιτήσεων προς το Υπουργείο Υγείας για τις θέσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου…
,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 10Κ/2018

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10Κ/2018 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10.10.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 6Κ/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 6Κ/2019 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σας γνωστοποιούμε ότι στις 21 Οκτωβρίου…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 16Κ/2017

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 16Κ/2017 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 16Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 41/1-12-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά…

548 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Γ/2017 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β' Κύκλος) Ξεκινάει την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 10η πρωινή…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 15Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 14Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 13Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 13Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 33/19-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 12Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 30/18-9-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με 5σειρά προτεραιότητας είκοσι…