ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 1Γ/2019 - Τραπεζα της Ελλαδος

  Σας ανακοινώνουμε ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 1Κ/2019 - βουλη των ελληνων

  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δώδεκα (12) συνολικά…

8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

      Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις…

72 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1Α/2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ   Σας ανακοινώνουμε την…

196 Θέσεις ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ–ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ–ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα έξι (196) ατόμων για…

ΠΛΗΡΩΣΗ 302 ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Σας ανακοινώνουμε την πλήρωση 302 οργανικών θέσεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Συγκεκριμένα: 8 θέσεις του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού…

ΣΟΧ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 21 ΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 30-1-2019 μέχρι και 8-2-2019

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη…

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ/ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η νέα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πλήρη εικόνα…

11Κ/2018: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2018 Γνωστοποιείται ότι, ύστερα από το υπ’ αριθ. πρωτ. 923/21.12.2018 έγγραφο-αίτημα του Υπουργείου…