ΠΛΗΡΩΣΗ 302 ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Σας ανακοινώνουμε την πλήρωση 302 οργανικών θέσεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Συγκεκριμένα:

8 θέσεις του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού

54 θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών

60 θέσεις του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής

56 θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών

2 θέσεις του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων

20 θέσεις του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής

2 θέσεις του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες

3 θέσις του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού

61 θέσεις του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών

3 θέσεις του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών

33 θέσεις του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει στις 25 Φεβρουαρίου και λήγει στις 12 Μαρτίου.

Παρακαλούμε σημειώστε πως για τις θέσεις των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1984 έως και 1998 και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τα έτη 1989 έως 1998.

Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης που θα πληρούν τα κριτήρια θα συμμετέχουν σε γραπτό και προφορικό διαγωνισμό στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 6838066 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: info-sec@dataentryhouse.gr

Please follow and like us: