ΣΟΧ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 21 ΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 30-1-2019 μέχρι και 8-2-2019

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, που εδρεύει στο Μοσχάτο Νομού Αττικής. Συγκεκριμένα:
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 21 θέσεις

Η διάρκεια της σύμβασης θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύμβασης και έως 8 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 30-1-2019 μέχρι και 8-2-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 6838066 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: info-sec@dataentryhouse.gr