196 Θέσεις ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ–ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ–ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα έξι (196) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Συγκεκριμένα:

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ – 31 θέσεις

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 105 θέσεις

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – 60 θέσεις

Η διάρκεια της σύμβασης θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2019.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα έως 1-3-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 6838066 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: info-sec@dataentryhouse.gr

Please follow and like us: