72 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1Α/2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

 

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη Αθήνα. Συγκεκριμένα:

 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας – 72 θέσεις.

Η διάρκεια της σύμβασης θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύμβασης και έως 8 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα έως και 4-3-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 6838066 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: info-sec@dataentryhouse.gr

Please follow and like us: