ΠΕΛΑΤΗΣ

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

More Info

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Δημιουργία & εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων της διημερίδας «Νότια Εύβοια – Συνέργειες Στον Τουρισμό & Βιώσιμη Ανάπτυξη»
με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις προοπτικές και τις δυνατότητες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Most Recent Entries