ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΦΥΡΙΔΗΣ

Κατασκευή & διαχείριση σελίδας Facebook για την εταιρεία εξόρυξης και εμπορίου Πέτρας Καρύστου – Πέτρες Καρύστου Σφυρίδης

https://www.facebook.com/Πέτρες-Καρύστου-Σφυρίδης